Tento web používá cookies!

Pro změnu užití cookies můžete upravit nastavení Vašeho prohlížeče.

Souhlasím

clock-iconNaše služby si můžete objednat i na víkend nebo na svátek!

 

Provozní řád půjčovny

Tento půjčovní řád je závazný pro pronajímatele na straně jedné a nájemce (zákazníka) na straně druhé. Smluvní vztah ve věci zapůjčení věci vzniká podpisem půjčovní smlouvy a řídí se dle tohoto provozního řádu půjčovny.

1. PROVOZOVATEL PŮJČOVNY

ÚKLIDOVKA RUBÁŠ s.r.o.
Na Výpustě 588, Štípa, 763 14 Zlín
IČ: 05273668
(dále jen „pronajímatel“).

Kontaktní údaje pronajímatele jsou následující: 
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Telefon: +420 607 233 640

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY

Pro uzavření smlouvy je třeba, aby zákazník (nájemce):
a) byl starší 18 let,
b) předložil 2 platné doklady určující jeho totožnost (za průkaz totožnosti se považuje občanský průkaz, pas, řidičský průkaz, rodný list, služební průkaz policie). Stroje nezapůjčujeme osobám s úřední adresou na městském či obecním úřadě.
c) složil kauci určenou půjčovnou, jejíž výše se řídí hodnotou půjčovaného nářadí.

3. ZAPŮJČENÁ VĚC

Technický stav zapůjčené věci je kontrolován pronajímatelem i nájemcem při vydávání i při vracení stroje - případné závady se uvedou v půjčovní smlouvě (závady, které nebrání řádnému a bezpečnému užívání).
Nájemce se zavazuje používat předmět pronájmu pouze pro práce, na které je určen, v souladu s dodržováním předpisů BOZ a používáním ochranných pomůcek.

4. CENY PŮJČOVNÉHO

Ceny půjčovného jsou smluvní a jsou uvedeny v ceníku půjčovny.

5. POVINNOSTI NÁJEMCE (ZÁKAZNÍKA)

Lhůta půjčky je uvedena na půjčovní smlouvě a je závazná. V případě, že zákazník půjčené nářadí potřebuje déle, je povinen půjčovní smlouvu prodloužit telefonicky nebo emailem:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
V případě překročení 24hod. lhůty půjčení:
o 1 hodinu - platba se zvyšuje o 1/4 denní sazby - po předchozí tel. domluvě zdarma
o 3 hodiny - platba se zvyšuje o 1/2 denní sazby,
o 5 hodin - platba se zvyšuje o jednodenní sazbu.
V případě, že dojde k poruše vypůjčeného nářadí v rozsahu, který brání jeho řádnému využití, je třeba tuto skutečnost okamžitě reklamovat. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel a půjčovné bude účtováno v plné půjčovní době.
 

Nájemce se zavazuje při poškození, zcizení, nevrácení zapůjčené věci uhradit vzniklou škodu. Poškodí-li nájemce zapůjčený předmět, zavazuje se, že poskytovateli uhradí plnou výši nákladů na opravu v autorizovaném servisu. Půjde-li o neopravitelnou závadu nebo ztrátu, bude zakoupen nový kus na jeho náklady.

Záloha za zapůjčený předmět bude zaúčtována při úhradě.

Přebírající souhlasí se zpracováním osobních údajů dle zák. č. 101/2000 Sb. A pořízení fotokopie OP.

Nájemce se předem seznámil s ceníkem půjčovny a nemá vůči němu námitky.

Nájemce svým podpisem stvrzuje, že byl seznámen se základní obsluhou výše jmenovaného zařízení.

Nájemce se zavazuje vrátit zapůjčenou věc/přístroj ve stavu jako ji/ho od pronajímatele převzal tzn. čistou/ý. V opačném případě bude účtován poplatek 200Kč za čištění/uvedení do původního stavu.

Zákazník nesmí žádným způsobem do vypůjčeného nářadí zasahovat, případně jej opravovat. V případě, že toto nedodrží, ponese všechny náklady vzniklé takovým zásahem.
Poškození motorického rázu jsou rizikem půjčovny, pokud nedošlo k prokazatelnému přetížení stroje, tj. extremnímu namáhání (týká se i nástrojů). Mechanická poškození hradí zákazník - např. poškozený kabel pádem či, přejetím či jiným způsobem poškozený stroj. Náklady spojené s opravou tohoto poškození mohou být hrazeny ze složené kauce buď při vrácení stroje (pokud je lze ihned stanovit), nebo zálohově.
V případě odcizení či ztráty půjčeného nářadí dle rozpisu v nájemní smlouvě uhradí nájemce zůstatkovou hodnotu z pořizovací ceny, kterou stanoví pronajímatel.
 
Ve Štípě dne 13. 8. 2019